"ENNETAME LÄBIPÕLEMIST JA SUHTLEME EFEKTIIVSELT"Kellele on koolitus mõeldud?

Koolitus on loodud erinevas suuruses meeskondadele, kes soovivad saavutada paremat koostöö taset, tulemusi, usalduslikku suhtlust ja terviklikku toimimist. Selleni jõudmine nõuab aega, pühendumist ja usaldust, mida ka koolitajad pakuvad. Koostöö efektiivne toimimine annab võimaluse ettevõttel kiiremini areneda ja kasvada, ennetab stressi ja läbipõlemist ning vähendab töötajate voolavust.


Miks seda koolitust vaja on?


Kui ettevõtete töötempo ja nõudmised on pidevalt kasvavas trendis, siis oodatakse töötajatelt kogu aeg aina rohkem produktiivsust. Märkamatult kiireneva tempoga püüavad töötajad kaasa minna, kuid kusagil tuleb piir ette, sest koormus muutub liiga suureks. Stressitase tõuseb, mis põhjustab väsimust ja kurnatust ning mille tõttu hakkavad töötulemused halvenema. Kui sellises olukorras stressitase ei alane, vaid jätkuvalt tõuseb, siis paratamatult viib asi selleni, et inimene põleb läbi ja nii kannatab omakorda selle inimese töö kui ka ettevõtte sisene efektiivsus ning koostöö tulemuslikkus.
  • 30-40% haiguspäevadest on põhjustatud stressist;
  • 20% töötajate lahkumisest ja vahetumisest on põhjustatud stressist;
  • töötajate efektiivsuse vähenemisega kaasneb ettevõttele saamata jääv tulu.
Baltimaades läbiviidud uuringust selgub, et ülekaalukalt levinuim stressi põhjustaja on liigne töökoormus ja suhted kolleegidega. Samuti tuuakse välja ka suhted pere ja lastega, mille üle tunneb muret 33% eestlastest, 36% lätlastest ja 44% leedulastest. Tihtipeale on töö- ja pereelu omavahel seoses, mistõttu üks mõjutab teist ja vastupidi.

Üks lahendustest on veeta rohkem aega koos ja suhelda silmast-silma. Uuringud näitavad, et positiivsed töötajad on 30-50% produktiivsemad. Näiteks üks 25 000 töötajaga panga kõnekeskuse uuring näitas, et produktiivsemad olid just need tiimid, kus käidi samal ajal kohvipausil - seda taktikat laiendades vähenes keskmine kliendiga tegelemise aeg nõrgemates tiimides kuni 20%, ettevõttes üldiselt 8%. Selline lähenemine hoidis kokku 15 mln USD aastas ning tõstis töötajate rahulolu 10%.

Koolituse erinevus teistest koolitustest


Sarnaseid koolitusi on turul mitmeid, kuid meie koolitus erineb sellega, et loome meeskonna sisesed tugigrupi süsteemid, mille protsessi juures oleme isiklikult 2 kuud, tehes kõik selleks, et loodud grupid töötaksid ja inimesed hakkaksid üksteise progressi toetama. Meie arvame, et meeskonna võtmesõnad on üksteise toetamine ja usaldus, ja just seda me koolituse käigus  meeskonnas kavatamegi.Mida meeskonnad koolitusel õpivad?
  • Parema kontakti saavutamine meeskonnaliikmetega;
  • parimal  viisil koostöö tegemine iga meeskonnaliikmega;
  • miks ja kuidas võita ja võtta iseenda jaoks rohkem aega;
  • kuidas oma tööd mõtestada ja seda suurema kirega teha.


KOOLITAJAD

Mina, Kristi Jõeorg, olen viimased 10 aastat tegutsenud ettevõtluses ja olnud ka koolitaja kõik need aastad. Koolituskogemus on kogunenud aastate jooksul sisekoolitajana erinevates ettevõtetes, lektorina Tallinna Tehnikakõrgoolis ja TalTechis. koolitajana erakoolitusasutustes, kus koolitan tänaseni tööandjaid ja töökeskkonna eest vastutajaid töötajate tervise hoidmise suunal, sealhulgas psühhosotsiaalsed tegurid töökeskkonnas.

Olen alustanud ja juhtinud edukalt tööohutusega tegelevat ettevõtet Riskianalüüs OÜ. Toimetan ka teistes ettevõtlusvaldkondades, et anda panus ennast ümbritsevatesse inimestesse. www.minulugu.eu lehelt näed „Minu Lugu“ tänulikkuse päevikut ja lapsevanemale suunatud päevikut „Minu kasvamise päevik 0-7 aastat“.

Minu senine kogemus näitab, et avatus, positiivsus, energilisus ning kirg on edasiviivad jõud. Need loovad enese heaolutunde ning kasvatavad tegutsemistahet. Tunnen, et väärtuse loomine ennast ümbritsevatele inimestele on see, mis mind igapäevaselt kannustab ja innustab!
Mina, Indrek Põldvee, olen tegutsenud 2015. aastast idufirmaga Sorry as a Service. Selle aja jooksul olen ise kogenud tugevat läbipõlemist, millest võitu saamiseks leidsin abi päeviku pidamisest. Arvan, et päeviku täitmine on oluline ennetamaks stressi ja läbipõlemist.

 2017. aastal alustasin taskuhäälingut “Hakkame tegutsema”, kus tänaseks on mul tehtud üle 60 intervjuu, mille kuulamisi on üle 60 000 korra! Tänu saadetele olen õppinud ja kogenud palju uut, mistõttu soovin õpitut jagada. Üleüldiselt olen suur tänulikkuse entusiast ja alati valmis teisi aitama.

Küsi personaalset pakkumist!


Email again: